top of page
2.jpg

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

เรื่อง"มองตน เปลี่ยนแปลงตน ค้นSoff skill"

243741754_3097919783775257_4390098883496310070_n.jpg

การฝึกอบรม เรื่อง

"มองตน เปลี่ยนแปลงตน ค้นSoff skill"

022.jpg

รายละเอียด

291607929_417752876935333_1682322878265117196_n.jpg

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการระดับชาติ

เรื่อง สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคน กับ EEC

ติดตามข่าวสาร

browser.png

วารสารวิชาการ

bottom of page