ขอเชิญนักวิชาการ และนักวิจัย ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

เรื่อง สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคน กับ EEC

2 กรกฎาคม 2565

ณ โรงแรมโอ๊ควูด ศรีราชา

ตาม Link กลุ่มข้างล่างนี้ครับ

กลุ่มการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ EEC

https://forms.gle/LCjyHa1wKDwVMVty6

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และพัฒนากำลังคนที่ด้าน Soft Skill

https://forms.gle/UHHF5XjwqxpquB4Z9

กลุ่มวิทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล

https://forms.gle/6Pztt1xsB9rbPj797

2.jpg

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

เรื่อง"มองตน เปลี่ยนแปลงตน ค้นSoff skill"

243741754_3097919783775257_4390098883496310070_n.jpg

การฝึกอบรม เรื่อง

"มองตน เปลี่ยนแปลงตน ค้นSoff skill"

022.jpg

รายละเอียด

291607929_417752876935333_1682322878265117196_n.jpg

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการระดับชาติ

เรื่อง สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคน กับ EEC

ติดตามข่าวสาร

browser.png

วารสารวิชาการ